Huisregels

In Orthodontiepraktijk Swart – Amsterdam/Amstelveen hanteren we de volgende huisregels:

  • In deze praktijk geldt een identificatieverzoek en zijn wij verplicht om uw BurgerServiceNummer te registreren. 

  • U moet de orthodontist duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven.

  • In uw eigen belang dient u binnen redelijke grenzen de adviezen van de orthodontist/assistente op te volgen.

  • U dient zich te verzekeren of anderszins te zorgen voor een financiële middelen die u in staat stelt om te betalen voor de gehele behandeling.

  • Houdt u er rekening mee dat wanneer u uw afspraak niet ten minste 48 uur (2 werkdagen) van te voren hebt afgezegd, er minimaal €25,00 in rekening kan worden gebracht.

  • Geef het bij uw bezoek aan als iets u niet duidelijk is of als er bijvoorbeeld veranderingen zijn in uw medische status of naw-gegevens.

  • U mag als patiënt rekenen op een correcte bejegening van onze medewerkers. Ervaart u onverhoopt de bejegening van onze medewerkers als niet-correct, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen.

  • Omgekeerd verwachten wij dat patiënten en bezoekers zich ook correct gedragen naar onze medewerkers. Binnen deze praktijk gaan wij er vanuit dat u zich bijvoorbeeld niet agressief gedraagt. Ook vragen we u niet ongevraagd foto- of filmopnames van onze medewerkers te maken. 

Indien u zich niet houdt aan deze regels kunnen wij u de toegang tot de praktijk ontzeggen, de behandeling staken en indien wij nodig achten de politie inschakelen.

 020 – 6422671
receptie@verwijspraktijk.nl

Mobiele telefoon

In de gehele praktijk is mobiele telefonie niet toegestaan. Op de behandelvloer is ook gebruik van een mobiel apparaat verboden. Dit geldt ook voor begeleiders.

Roken

De praktijk is een rookvrije ruimte. U mag ook geen e-sigaret/e-smoker roken.

Voedsel, alcohol & drugs

Het is niet toegestaan voedsel, alcohol en drugs in deze praktijk te gebruiken.

Aantal bezoekers

Een patiënt mag maximaal één begeleider tegelijk meenemen naar de behandelstoel. Meer kan gezellig zijn, maar het is te druk voor de medewerkers en medepatiënten.

Verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen

Bent u iets verloren of vermoed u diefstal? Meld dit zo snel mogelijk.
Voor beschadiging, verlies of diefstal van uw eigendommen kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Daarom raden wij u dringend aan waardevolle spullen thuis te laten.

Bij uw eerste bezoek krijgt u een envelop met Algemene- en Praktijkinformatie. Lees deze goed door.
Indien u deze envelop niet heeft gekregen vraag ernaar bij de baliemedewerkster.

 

Laat geen waardevolle spullen achter in de wachtruimte