Tarieven Orthodontie 2022

(per 1 januari 2022)
Code Consultatie en diagnostiek Tarief
F121A Eerste consult 23,45
F122A Vervolg consult 23,45
F123A Controlebezoek 14,65
F124A Second opinion  111,10
F125A Maken gebitsmodellen 17,99*
F126A Beoordelen gebitsmodellen 64,74
F127A Multidisciplinair consult, per uur
(Multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking (per uur, deelbaar in eenheden van 5 minuten)
145,11
F130A Uitgebr. onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder 111,10
F131A Vervaardigen van diagnostische set-up 50,30*
F132A Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie 17,93*
F133A Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie 64,74
Code Röntgenonderzoek Tarief
F151A Intra-orale röntgenfoto (3x4cm) 17,28
F152A Occlusale opbeet röntgenfoto 17,28
F155A Orthopantomogram (OPT) 31,49
F156A Beoordeling orthopantomogram (OPT) 18,46
F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto (RSP) 19,73
F158A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto (RSP) 55,07
F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 19,73
F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 55,07
Code Behandeling Tarief
F411A Plaatsen beugel categorie 1 (bijv. plaat) 120,95*
F421A Plaatsen beugel categorie 2 (bijv. headgear) 126,50*
F431A Plaatsen beugel categorie 3 (bijv. activator) 145,88*
F441A Plaatsen beugel categorie 4 (bijv. Herbst, RME) 155,42*
F451A Plaatsen beugel categorie 5 (slotjesbeugel ,1 tandboog) 367,70*
F461A Plaatsen beugel categorie 6 (slotjesbeugel, 2 tandbogen) 598,14*
F471A Plaatsen beugel categorie 7 (bijv. Invisalign) 580,46*
F481A Plaatsen beugel categorie 8 (ling./pal. slotjesbeugel 1 tandboog) 453,04*
F491A Plaatsen beugel categorie 9 (ling./pal. slotjesbeugel 2 tandbogen) 595,47*
F492A Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak 100,74*
F511A Beugelconsult per maand categorie 1 30,62
F512A Beugelconsult per maand categorie 2 30,62
F513A Beugelconsult per maand categorie 3 30,62
F514A Beugelconsult per maand categorie 4 30,62
F515A Beugelconsult per maand categorie 5 34,99
F516A Beugelconsult per maand categorie 6 43,74
F517A Beugelconsult per maand categorie 7 43,74
F518A Beugelconsult per maand categorie 8 52,49
F519A Beugelconsult per maand categorie 9 65,61
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (categorie 1 t/m 9) 30,62
F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 30,62
F532A Nacontrole beugel categorie 5,7,8 34,99
F533A Nacontrole beugel categorie 6,9 43,74
Code Diversen Tarief
F611A Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur 128,60*
F612A Plaatsen intermaxillaire correctieveren 126,50*
F716A Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur 27,78*
F721A Trekken tand of kies 46,29
F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde Kwadrant 34,57
F723A Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) 86,65*
F724A Preventieve voorlichting en/of instructie 13,84
F810A Reparatie of vervanging van beugel cat. 1 t/m 4 vanwege slijtage kostprijs
F811A Reparatie of vervanging van beugel 30,40*
F812A Herstel of vervanging retentie-apparatuur 40,07*
F813A Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak 40,07*
F814A Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt 40,07*
F815A Verwijderen spalk 6,17
Code Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening Tarief
F900A Informatieverstrekking, per 5 minuten 14,06
F901A Onderlinge dienstverlening Maximum
* exclusief materiaal- en/of techniekkosten

De materiaal- en/of techniekkosten kunnen per patiënt variëren. De kostenscheiding tussen de prestatie en de techniek- en materiaalkosten is gemaakt om de transparantie voor de klant zo optimaal mogelijk te maken.

De tarieven orthodontie zijn landelijk door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) wettelijk vastgestelde bedragen, behorende bij de Algemene Bepalingen voor het specialisme dentomaxillaire orthopaedie.

PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

Deze bedragen en codes zijn geldig vanaf 1 januari 2020. Indien er sprake is van Schisis of een soortgelijke aandoening zijn er andere codes en bedragen van toepassing, zie:
NZA Orthodontische zorg

Behandeling  van patiënten, niet vallend onder B en/of CMocht u verhinderd zijn tijdig op uw afspraak te verschijnen, dient u dit tenminste 48 uur voor de gemaakte afspraak aan ons te melden. Indien uw afwezigheid te laat of niet bij ons bekend is, kunnen wij tot 100% van de kosten van de voorgenomen behandeling bij u in rekening brengen.

Zoals u weet, geven wij u als zorgaanbieder graag alle aandacht. Daarom hebben wij de verwerking van onze nota’s overgedragen aan Infomedics. Via Infomedics kunt u gemakkelijk en snel uw nota’s ontvangen, inzien en zaken rondom de nota zelf regelen, zoals:

  • Controleren of uw nota is betaald

  • Direct declareren bij zorgverzekeraar

  • Betalingsregeling treffen

  • Uitstel van betaling aanvragen

  • Mogelijkheid om direct te betalen met FiNBOX

  • Adreswijziging doorgeven

Meld u nu aan of kijk voor meer informatie op www.infomedics.nl

 020 – 2471010
receptie@verwijspraktijk.nl